Vad är SFK?

Föreningen SFK, Sveriges Filmklippare, är en sammanslutning av klippare främst verksamma inom film och tv.

Föreningenens syfte är:

  • Att främja utbytet av personliga och yrkesmässiga erfarenheter mellan filmklippare och därmed stödja varandra i yrkesutveckling och i kontakter med andra inom film, tv och video.
  • Att medverka till att yrket filmklippare uppnår rätt uppmärksamhet och uppskattning.
  • Att värna om filmklipparnas arbetsvillkor, granska upphovsrättsliga frågor och därvid medverka till för filmklipparna positiva lösningar.
  • Att medvetet verka till en utveckling av lärlingssystemet, för att på detta sätt främja återväxt och utbildning inom yrkeskategorin filmklippare.
  • Att också verka för vidareutbildning av filmklippare på högskolenivå.
  • Att verka för att yrkeskategorin filmklipparassistent ska biträda filmklipparen i det dagliga arbetet.
  • Att anordna filmvisningar, diskussioner, filmanalyser och/eller arrangera liknande möten som kan främja utveckling och vidareutbildning.
  • Att befrämja ett gott samarbete med andra yrkeskategorier inom verksamhetsfälten.

 

 

Vad gör en klippare?

Filmklipparens yrke är djupt konstnärligt och i hög grad skapande. Konstnärlig sensibilitet och analytisk skärpa är avgörande egenskaper, liksom musikalitet, känsla för rytm samt bild- och ljudflöde. Som filmklippare arbetar du nära filmens regissör och producent under den slutliga utformningen av en produktion, så du behöver ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna leva sig in i det som berättas och kritiskt bedöma det inspelade materialet.

En filmklippare färdigställer filmen av det inspelade filmmaterialet. Det viktigaste inom yrket är känsligheten inför materialet samt god samarbetsförmåga med filmens regissör och producent. Arbetsplatsen kan till exempel vara ett produktionsbolag inom tv och film.

Som filmklippare behöver du naturligtvis ha känsla för timing och estetik, men i första hand handlar filmklippning om berättande, om att beskriva människor och deras känslor.

 

Ansökan om medlemskap i SFK

Medlemskap kan sökas av yrkesutövande filmklippare, som är huvudsakligen verksam inom film och video. Medlemskap kan uppnås av den sökande under förutsättning att hon/han rekommenderas av minst två (2) medlemmar inom Föreningen.


Filmklipparassistent kan beviljas medlemskap inom Föreningen, om vederbörande rekommenderas av minst en (1) medlem inom Föreningen. Medlemsavgift ska erläggas årligen.


Alla ansökningar behandlas inom styrelsen och ska godkännas av densamma.