•  

  Hej alla Klippare!

  I helgen (9-11 juni) har Marinella Angusti och Emil Stenberg representerat SFK på Teaterförbundets Riksstämma. Denna stämma samlas var 4e år och de var där som ombud för Filmavdelningen.

  Vi var särkilt nyfikna på utfallet av vår motion angående royalty för klippare och mycket glädjande kan vi konstatera att motionen bifölls av förbundsstyrelsen! Teaterförbundet kommer därmed tillsätta en resursstark utredning som har i uppgift att på omfattande och objektivt sätt undersöka olika yrkesrollers insatser i förhållande till upphovsrättslagstiftningen. Denna utredning ska inte enbart omfatta klippare; utan även maskörer, ljuddesigners och andra yrkesgrupper som i nuläget exkluderas från royaltyutbetalningar.

  Denna utredning ska vara klar i god tid innan nästkommande förbundsmöte 2020, och därmed kunna ligga till grund för nästa avtalsförhandling som också äger rum 2020. Detta kan låta långt bort i framtiden men vi yrkar på en stor förändring inom royaltyn och det kommer troligtvis påverka många andra yrkesgrupper ekonomiskt, vilket kräver en ordentlig utredning som kan ligga till grund för en bestående förändring.

  Vårt nästa steg är att bevaka utformningen av denna utredning och förhoppningsvis kunna vara delaktiga. Vi vill såklart ha möjlighet att bidra med fakta om hur vår arbetssituation ser ut och varför den ska anses som royaltyberättigande.

  Vi är lyckliga för stunden och fortsatt positiva för framtiden!

  Hälsningar,

  SFK

  Om ni inte redan är medlemmar i TF så finns mer info här - www.teaterforbundet.se/medlemskap/

SFK Focus on Editing 2017

on .

 

 

SFK:s Klippseminarium 2017 (Focus on Editing): "I skådespelarens öga"

 

Årets Klippseminarium hålls lördag den 25 november mellan kl. 10:00 och 16:00 på Stockholms dramatiska högskola (StDH), Valhallavägen 189.

Ida Vennerød Kolstø, N.F.K. (“Skam”), Dimen Abdulla (SR:s “Giraffen” och “Självporträtt”), Åsa Mossberg (“Svinalängorna”, “Monica Z”, “Den allvarsamma leken” m. fl.) och Pernilla August samtalar med moderator Kersti Grunditz Brennan, S.F.K. (“Citizen Schein” m. fl.) om klipprocess och klipprytm utifrån karaktärsgestaltning.

Vi delar dessutom ut Edith-priset och berättar om royaltyersättning (för medlemmar).

Pris: 300 kr. Lunch och fika ingår. Medlemmar går gratis.

O.S.A. klippdag@gmail.com för betalningsuppgifter. Vänligen observera att antalet platser är begränsat. Platsbekräftelse sker vid betalning.

 

 

 

 

 

SFK och Teaterförbundet

on .

 

 

Hej Alla Filmklippare!

 

Tack till er som närvarade på den fantastiska klippdagen, och stort grattis till vinnarna av årets Edith-
pris!

Vi som jobbar med frågan om royaltyersättning för klippare höll ett kort föredrag tillsammans med
representanter från Teaterförbundet för scen och film och med detta mail vill vi sammanfatta för er
som inte var där hur läget är just nu och vikten av att vi samlar ihop oss och står enade i kampen om
att få ta del av framtida royaltyutbetalningar.


Teaterförbundet fördelar i dagsläget 5,5% av det totala royaltyunderlaget till de yrkeskategorier som
omfattas av utbetalningar. Våra möten med Teaterförbundet har under de senaste åren främst
handlat om hur vi klippare kan få ta del av denna pott. Vi kan konstatera att vi har ett starkt stöd från
många tongivande producenter och regissörer men detta är en fråga som Teaterförbundet
förhandlar å sina medlemmars vägnar och så länge vi klippare inte är med i Teaterförbundet så har
de inget incitament att göra det för oss. År 2017 hade Teaterförbundet 33 klippare och 10 nya
medlemmar tillkom på klippdagen men vi behöver bli ännu fler!


Vi berättade på klippdagen att royaltyutbelningar kan röra sig mellan ett par tusen till ett par hundra
tusen kronor per produktion. En stor succé som Bron eller en film som En Man Som Heter Ove
generar royaltyutbetalningar för flera hundra tusen kronor. Även i det lägre spannet med mindre
filmer, dokumentärer och TV-serier så rör det sig om relativt mycket pengar. Att bli inkluderad i den
grupp yrkeskategorier som får royaltyutbetalningar skulle förutom det ekonomiska lyftet, även bidra
till att göra vår yrkesgrupp mer synlig, höja vår status, garantera vår rätt till credits i förtexter och ge
oss mer inflytande över kontraktsutformningar och en förbättrad arbetsmiljö.
I och med att vi har ett starkt stöd från stora delar av branschen så är vår känsla att vi kan nå en
förändring inom detta område inom en snar framtid. Vi kommer lämna in en motion i februari inför
Teaterförbundets riksstämma 2018. Vi hoppas frågan kan lyftas där och att Teaterförbundets jurister
kommer föra klipparnas talan när royaltyunderlaget gentemot producenternas branschförbund
Almega omförhandlas nästa år.


Det räcker dock inte att vi är några få eldsjälar som lägger ner tid och energi på detta om ni andra
yrkesverksamma inte brinner för samma sak. Vi kan bara åstadkomma förändring genom att stå
enade och det bästa sättet att göra det på är genom Teaterförbundet. Vi vill därför uppmana er att
bli medlemmar i Teaterförbundet, om ni inte redan är det. Vi har förhandlat ett erbjudande som gör
att nya medlemmar får första månaden gratis om man går med innan 31 december och för de som
även är medlemmar i SFK så kommer medlemsavgiften till SFK minskas från 500 kr/år till 150kr/år.
Att bli medlem är enkelt och all information om pris och vad Teaterförbundet bidrar med utöver det
ovannämnda finns på deras hemsida. Medlemsansökan kan göras via denna länk:
www.teaterforbundet.se/medlemskap/


Vi hoppas ni tycker detta är lika viktigt och självklart som vi.
/Marinella Angusti, Emil Stenberg och Roberth Nordh
2017-12-07 SFK