•  

  Hej alla Klippare!

  I helgen (9-11 juni) har Marinella Angusti och Emil Stenberg representerat SFK på Teaterförbundets Riksstämma. Denna stämma samlas var 4e år och de var där som ombud för Filmavdelningen.

  Vi var särkilt nyfikna på utfallet av vår motion angående royalty för klippare och mycket glädjande kan vi konstatera att motionen bifölls av förbundsstyrelsen! Teaterförbundet kommer därmed tillsätta en resursstark utredning som har i uppgift att på omfattande och objektivt sätt undersöka olika yrkesrollers insatser i förhållande till upphovsrättslagstiftningen. Denna utredning ska inte enbart omfatta klippare; utan även maskörer, ljuddesigners och andra yrkesgrupper som i nuläget exkluderas från royaltyutbetalningar.

  Denna utredning ska vara klar i god tid innan nästkommande förbundsmöte 2020, och därmed kunna ligga till grund för nästa avtalsförhandling som också äger rum 2020. Detta kan låta långt bort i framtiden men vi yrkar på en stor förändring inom royaltyn och det kommer troligtvis påverka många andra yrkesgrupper ekonomiskt, vilket kräver en ordentlig utredning som kan ligga till grund för en bestående förändring.

  Vårt nästa steg är att bevaka utformningen av denna utredning och förhoppningsvis kunna vara delaktiga. Vi vill såklart ha möjlighet att bidra med fakta om hur vår arbetssituation ser ut och varför den ska anses som royaltyberättigande.

  Vi är lyckliga för stunden och fortsatt positiva för framtiden!

  Hälsningar,

  SFK

  Om ni inte redan är medlemmar i TF så finns mer info här - www.teaterforbundet.se/medlemskap/

SFK.nu