•  

   

  Hej Alla Filmklippare!

   

  Tack till er som närvarade på den fantastiska klippdagen, och stort grattis till vinnarna av årets Edith-
  pris!

  Vi som jobbar med frågan om royaltyersättning för klippare höll ett kort föredrag tillsammans med
  representanter från Teaterförbundet för scen och film och med detta mail vill vi sammanfatta för er
  som inte var där hur läget är just nu och vikten av att vi samlar ihop oss och står enade i kampen om
  att få ta del av framtida royaltyutbetalningar.


  Teaterförbundet fördelar i dagsläget 5,5% av det totala royaltyunderlaget till de yrkeskategorier som
  omfattas av utbetalningar. Våra möten med Teaterförbundet har under de senaste åren främst
  handlat om hur vi klippare kan få ta del av denna pott. Vi kan konstatera att vi har ett starkt stöd från
  många tongivande producenter och regissörer men detta är en fråga som Teaterförbundet
  förhandlar å sina medlemmars vägnar och så länge vi klippare inte är med i Teaterförbundet så har
  de inget incitament att göra det för oss. År 2017 hade Teaterförbundet 33 klippare och 10 nya
  medlemmar tillkom på klippdagen men vi behöver bli ännu fler!


  Vi berättade på klippdagen att royaltyutbelningar kan röra sig mellan ett par tusen till ett par hundra
  tusen kronor per produktion. En stor succé som Bron eller en film som En Man Som Heter Ove
  generar royaltyutbetalningar för flera hundra tusen kronor. Även i det lägre spannet med mindre
  filmer, dokumentärer och TV-serier så rör det sig om relativt mycket pengar. Att bli inkluderad i den
  grupp yrkeskategorier som får royaltyutbetalningar skulle förutom det ekonomiska lyftet, även bidra
  till att göra vår yrkesgrupp mer synlig, höja vår status, garantera vår rätt till credits i förtexter och ge
  oss mer inflytande över kontraktsutformningar och en förbättrad arbetsmiljö.
  I och med att vi har ett starkt stöd från stora delar av branschen så är vår känsla att vi kan nå en
  förändring inom detta område inom en snar framtid. Vi kommer lämna in en motion i februari inför
  Teaterförbundets riksstämma 2018. Vi hoppas frågan kan lyftas där och att Teaterförbundets jurister
  kommer föra klipparnas talan när royaltyunderlaget gentemot producenternas branschförbund
  Almega omförhandlas nästa år.


  Det räcker dock inte att vi är några få eldsjälar som lägger ner tid och energi på detta om ni andra
  yrkesverksamma inte brinner för samma sak. Vi kan bara åstadkomma förändring genom att stå
  enade och det bästa sättet att göra det på är genom Teaterförbundet. Vi vill därför uppmana er att
  bli medlemmar i Teaterförbundet, om ni inte redan är det. Vi har förhandlat ett erbjudande som gör
  att nya medlemmar får första månaden gratis om man går med innan 31 december och för de som
  även är medlemmar i SFK så kommer medlemsavgiften till SFK minskas från 500 kr/år till 150kr/år.
  Att bli medlem är enkelt och all information om pris och vad Teaterförbundet bidrar med utöver det
  ovannämnda finns på deras hemsida. Medlemsansökan kan göras via denna länk:
  www.teaterforbundet.se/medlemskap/


  Vi hoppas ni tycker detta är lika viktigt och självklart som vi.
  /Marinella Angusti, Emil Stenberg och Roberth Nordh
  2017-12-07 SFK

   

SFK.nu